Nolvadex


NOLVADEX (Tamoksifen) je antiestrogenski lek.

Uzima se na kraju ozbiljnijih kura ili u toku kure ako pojave neka od neželjenih dejstva zbog estrogena (jake akne, ginekomastija). Nolvadex blokira estrogene receptore u pojedinim tkivima i aktivira estrogene receptore u drugim.

Neželjena dejstva

Blaga :
Naleti vrućine, mučnina, povraćanje, kožni osip, neredovna menstruacija, genitalni svrab,gubitak libida kod muškarca.

Teška :
Primena ovog leka ponekad može biti povezana sa nekim opasnostima : trombotične pojave, uključujući plućnu emboliju (kratak dah), tromboza dubokih vena ili površinski flebitis, oštećenje jetre (bez simptoma), retinopatija, katarakta, promene na rožnjači, nenormalno visok nivo kalcijuma u krvi (smetenost), karcinom endometrijuma, polipi endometrijuma ili hiperplazija endometrijuma (nenormalno vaginalno krvarenje, bol ili pritisak u karlici, promena vaginalnog sekreta), nizak broj belih krvnih zrnaca (temperatura, infekcije) ili trombocita (krvarenje).

Posebne informacije

Ne koristite tamoksifen ako se javi teška neželjena reakcija na njega.

Moguća međudejstva
Antacidi i neki antiulkusni lekovi (cimetidin, famotidin i ranitidin) prerano razgrađuju zaštitni sloj tableta tamoksifena. Ovi lekovi se uzimaju jedan ili dva časa pre tamoksifena.
Antikoagulansi (varfarin) – pojačano antikoagulativno dejstvo.
Estrogen i oralna sredstva za kontacepciju- slaboje dejstvo tamoksifena.
Lekovi protiv karcinoma (bleomicin, danorubicin, doksorubicin, fluorouracil, hidroksiurea, metotreksat, mitotan, mitoksantron, prokarbazin i vankristin) – povećan rizik od tromboembolije.

Advertisements

Napišite vaše mišljenje

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s